Authored on

14.10.2021
Kolejna edycja Konferencji Naukowej VibDiag już 24 listopada

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konferencji Naukowej VibDiag, która odbędzie się 24 listopada 2021 roku. Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym.

 

TEMATYKA  KONFERENCJI

Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą wibroakustykę i diagnostykę wibroakustyczną maszyn, urządzeń, konstrukcji, środków transportu oraz wibroakustykę środowiska naturalnego i środowiska pracy.
Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i prezentacja osiągnięć, wyników badań przez uczestników.

 

FORMA KONFERENCJI

Planowana jest sesja plenarna z referatami zamawianymi następnie równoległe sesje tematyczne, w ramach których przewidziane są krótkie wystąpienia
on-line autorów i dyskusja. Obrady będą realizowane na platformie eMeeting. W ujęciu technicznym będzie możliwość równoległego śledzenia obrad każdej sesji i udziału
w dyskusjach. W dniach poprzedzających konferencję planowana jest sesja techniczna, w ramach której będzie możliwość wykonania próbnego połączenia i instruktaż nawigacji w środowisku eMeeting.

 

KOSZTY KONFERENCJI

 • 150zł - cena regularna
 • 100zł - dla studentów, doktorantów, emerytów oraz członków PTDT i Sekcji Wibroakustyki Komitetu Akustyki PAN.

 

ARTYKUŁY

Pełne teksty będą rekomendowane do czasopisma VPS – Vibrations in Physical Systems (ISSN: 0860-6897) vibsys.put.poznan.pl, indeksowanego w bazie SCOPUS (40 pkt.). Prace, przygotowane zgodnie z wymogami wydawnictwa, które pozytywnie przejdą proces recenzowania zostaną opublikowane w najbliższych numerach czasopisma. Informacje o procedurze wydawniczej w VPS są dostępne na stronie czasopisma. Szczegóły zostaną podane również w kolejnych komunikatach.

 

WAŻNE TERMINY

 • do 29.10.2021 - zgłoszenie uczestnictwa (wypełnienie komputerowo formularza, każdy uczestnik wypełnia indywidualnie)
 • do 29.10.2021 - przesłanie streszczenia referatu – w przypadku wielu autorów streszczenie wysyła autor wiodący lub korespondencyjny (wg szablonu streszczenia) na adres sekretarza konferencji
 • do 05.11.2021 - powiadomienie o akceptacji streszczenia
 • do 12.11.2021 - wniesienie opłaty konferencyjnej
 • do 12.11.2021 - nadesłanie prezentacji wygłaszanej w ramach sesji (wyłącznie plik pdf) na adres sekretariatu konferencji

 


ORGANIZATORZY

 • Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej
 • Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej

 

PATRONAT

 • Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej – dra hab. inż. Olafa Ciszaka, prof. PP
 • Sekcji Wibroakustyki Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk

 

Więcej informacji na stronie wydarzenia.

PL