Rozmowa kwalifikacyjna - zagadnienia

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną – studia niestacjonarne II stopnia – Mechanika i Budowa Maszyn

 

Egzamin wstępny na studia niestacjonarne II stopnia (rozmowa kwalifikacyjna) – obejmuje sprawdzenie uzyskania przez kandydata efektów uczenia się wymaganych do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów.

 

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną – studia niestacjonarne II stopnia – Mechatronika

 

Egzamin wstępny na studia niestacjonarne II stopnia (rozmowa kwalifikacyjna) – obejmuje sprawdzenie uzyskania przez kandydata efektów uczenia się wymaganych do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów.

 

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną – studia niestacjonarne II stopnia – Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

Egzamin wstępny na studia niestacjonarne II stopnia (rozmowa kwalifikacyjna) – obejmuje sprawdzenie uzyskania przez kandydata efektów uczenia się wymaganych do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów.