Harmonogram

Harmonogram Seminarium Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
w roku akademickim 2023/2024 – godzina 9:00

Termin Seminarium

Termin zgłoszenia

20.10.2023 r.

13.10.2023 r.

10.11.2023 r.

03.11.2023 r.

08.12.2023 r.

01.12.2023 r.

19.01.2024 r.

12.01.2024 r.

26.02.2024 r.

19.02.2024 r.

22.03.2024 r.

15.03.2024 r.

19.04.2024 r. 

12.04.2023 r.

17.05.2024 r. 

10.05.2024 r.

21.06.2024 r.

14.06.2024 r.