Historia
WIM PP Historia

Wydział Inżynierii Mechanicznej jest najstarszym wydziałem Politechniki Poznańskiej. Dał on początek wyższemu szkolnictwu technicznemu w Wielkopolsce.

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania został założony w 1919 roku, wówczas pod nazwą Wydział Mechaniczny, jako pierwszy, macierzysty wydział Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn.

Zgodnie z oczekiwaniami rynku i w związku ze zmianami struktury Wydział kilkakrotnie zmieniał nazwę. Pierwotnie był to Wydział Mechaniczny (1919 - 1952); następnie przekształcano go kolejno w Wydział Budowy Maszyn (1952 - 1967), w Wydział Mechaniczny Technologiczny (1967 - 1974), ponownie w Wydział Budowy Maszyn (1974 - 1998), a w 1998 roku w Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania.

Na kierunkach Mechanika i budowa maszyn, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Mechatronika oraz Inżynieria biomedyczna można studiować szeroko rozumianą inżynierię mechaniczną - konstrukcję, technologię, automatyzację, diagnostykę i informatyzację, ale również zarządzanie i inżynierię produkcji - poznawać systemy produkcyjne, czy zarządzanie jakością.

Najnowsze kierunki studiów odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy - zasób wiedzy inżynierów mechatroników łączy kilka obszarów wiedzy i umiejętności.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna.

Aktualnie w ramach Wydziału działają 4 instytuty z 11 zakładami, 3 pracowniami oraz 1 laboratorium.