Data dodania

erasmus outgoing Koordynator

Koordynator wydziałowy

dr inż. Dariusz BARTKOWSKI
e-mail: dariusz.bartkowski@put.poznan.pl
tel.  61 665 2665
pokój 643, budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej

Koordynator zajmuje się rekrutacją Studentów zainteresowanych wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus+.

 

PL