DECYZJE DZIEKANA

Decyzja nr 01/02/2022 Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zasad odbywania konsultacji ze studentami na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

 

 

Decyzja nr 02/02/2022 Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej z dnia 21 lutego 2022 r.  w sprawie szczegółowych zasad podziału studentów na specjalności lub obszary dyplomowania

 

Decyzja nr 03/02/2022 Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej z dnia 21 lutego 2022 w sprawie liczby prac dyplomowych prowadzonych przez promotorów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej