INSTYTUT MECHANIKI STOSOWANEJ
Sylwetka pracownika

Prof. dr hab. inż. Jan Adam KOŁODZIEJ

prof_kolodziej

Prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej jest profesorem zwyczajnym zatrudnionym na Politechnice Poznańskiej. Urodził się 12 stycznia 1946 roku w Przemysławiu (woj. lubuskie). W 1970 roku ukończył studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej.

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na podstawie rozprawy pt. Przepływ płynu lepkiego nieściśliwego w otoczeniu brzegu obszaru porowatego o dużej porowatości w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie w czerwcu 1977 roku. Jest autorem rozprawy habilitacyjnej pt. Określenie efektywnych własności ośrodków porowatych i kompozytowych przez symulację numeryczną eksperymentu fizycznego z wykorzystaniem metody kollokacji brzegowej. Na jej podstawie we wrześniu 1989 roku Rada Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie naukowej mechanika. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w listopadzie 2001 roku.

Od początku swojej kariery naukowej prof. J.A. Kołodziej związany jest z Instytutem Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej. Ponadto w latach 1973-1976 odbył studia doktoranckie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, a od 1 września 1991 do 15 lutego 1993 oraz od 1 września 1993 do 15 lutego 1994 pracował jako profesor wizytujący na Universidade da Beira Interior w Covilha w Portugalii. W okresie od 1 września 1999 do 31 sierpnia 2002 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Mechaniki Stosowanej. Od 1989 roku jest członkiem Rady Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej. W dwóch kadencjach był członkiem Senatu Politechniki Poznańskiej (po raz pierwszy w kadencji 1987-1990 jako przedstawiciel adiunktów i asystentów, po raz drugi w kadencji 1990-1992 – jako przedstawiciel Rady Wydziału Budowy Maszyn). Od 2000 roku jest również pracownikiem Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.

Prof. J.A. Kołodziej jest członkiem kilku organizacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym: Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTiS, Polska), Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki (PTMKM, Polska), Gessellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM, Niemcy). Przez dwie kadencje pełnił funkcję skarbnika, a przez jedną kadencję funkcję członka zarządu Poznańskiego Oddziału PTMTiS. W latach 1981-1984 był członkiem Sekcji Mechaniki w Poznańskim Oddziale PAN Komisji Nauk Mechanicznych i Budowlanych.

Za swoją działalność naukową prof. J.A. Kołodziej został wyróżniony: w 1997 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 1990 roku Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (indywidualna nagroda stopnia trzeciego z tytułu osiągnięć naukowych za znaczący wkład w określanie efektywnych własności ośrodków porowatych i kompozytowych przez symulację numeryczną eksperymentu fizycznego), w 1989 roku nagrodą zespołową Sekretarza Naukowego PAN za udział w pracy Sprężyste i plastyczne zachowanie się materiałów porowatych oraz kilkukrotnie nagrodą w konkursach na najlepszą pracę z mechaniki stosowanej organizowaną przez PTMTiS.

Zainteresowania naukowe prof. J.A. Kołodzieja koncentrują się wokół określania efektywnych właściwości materiałów porowatych i kompozytowych, mechaniki płynów, zastosowania metody kolokacji brzegowej oraz problemów odwrotnych w mechanice i zagadnieniach wymiany ciepła. Wśród jego najważniejszych osiągnięć w tym zakresie należy wymienić: rozwój teorii przepuszczalności porowatych ośrodków włóknistych, opracowanie metody obliczania sił działających na konstrukcję kratownicową poddaną działaniu fal wodnych, opracowanie monografii o zastosowaniu metody kollokacji brzegowej w zagadnieniach mechaniki, zastosowanie metody rozwiązań podstawowych oraz promieniowych funkcji bazowych do rozwiązywania prostych i odwrotnych zagadnień mechaniki i przewodzenia ciepła. Jest również znakomitym dydaktykiem i opiekunem naukowym. W czasie swojej dotychczasowej pracy zawodowej prof. J.A. Kołodziej przeprowadził wiele zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim w szczególności z zakresu mechaniki komputerowej. Był promotorem wielu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Wypromował 8 doktorów. Kilku spośród jego wcześniejszych dyplomantów (magistrantów), choć nie pisało prac doktorskich pod jego kierunkiem, zrobiło później kariery naukowe (prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, dr hab. inż. Mieczysław Cieszko, dr hab. inż. Grzegorz Musielak, dr inż. Grażyna Sypniewska-Kamińska).

Prof. J.A. Kołodziej jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych, w tym: 2 monografii naukowych dotyczących zastosowania metody kollokacji brzegowej w mechanice (jednej w języku polskim i jednej w języku angielskim), 12 skryptów, 42 artykułów w języku angielskim indeksowanych w bazie Web of Science.