INSTYTUT MECHANIKI STOSOWANEJ
Laboratoria

Laboratorium Biomechaniki lab_bio

 

Laboratorium Biomechaniki powstało w 2012 roku w Instytucie Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej jako ważny element procesu edukacji na nowopowstającym kierunku studiów „inżynieria biomedyczna”. Od początku swojego istnienia cieszyło się dużą popularnością wśród studentów, którzy za pomocą dostępnej w laboratorium aparatury chętnie realizowali swoje prace dyplomowe i badania własne w ramach prac w kole naukowym BTS Da Vinci.  Pasja naukowa i zaangażowanie w rozwijanie laboratorium członków zespołu oraz studentów doprowadziły do poszerzania spektrum tematyki prowadzonych badań naukowych
i projektów. 

Obecnie zakres prac badawczych, tematyka prowadzonych zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych oraz realizowane projekty i prace zlecone obejmują zagadnienia m.in. biomechaniki rehabilitacyjnej, protetyki, biomechaniki sportu, biomechaniki ruchu człowieka, biometrii, zastosowań metod sztucznej inteligencji w inżynierii biomedycznej, przetwarzania obrazów medycznych i wielu innych. 

lab_bio_pic_1

Kierownik laboratorium: dr Tomasz Walczak
Kontakt: tomasz.walczak@put.poznan.pl
Link do strony laboratorium: lab-biomech.put.poznan.pl


Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji

 

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji prowadzi badania i prace rozwojowe w zakresie wytrzymałości i stateczności wszystkich typów konstrukcji maszynowych metodami analitycznymi, numerycznymi oraz doświadczalnymi.
Oferujemy badania w zakresie:

  • zastosowania nowoczesnych analitycznych, numerycznych oraz doświadczalnych metod badawczych w zakresie wytrzymałości i stateczności materiałów oraz wytrzymałości, stateczności i optymalizacji konstrukcji,
  • zaawansowanych badań numerycznych z zastosowaniem m.in. metody elementów skończonych, z wykorzystaniem systemów SolidWorks oraz ANSYS,
  • badań materiałowych oraz statycznych i zmęczeniowych badań konstrukcji lub ich części,
  • badań teoretycznych i doświadczalnych w zakresie wytrzymałości i stateczności belek cienkościennych, powłok oraz konstrukcji wielowarstwowych,
  • badań tensometrycznych konstrukcji.

Kierownik laboratorium: dr inż. Mikołaj Smyczyński
Kontakt: mikolaj.smyczynski@put.poznan.pl