Harmonogram

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM NAUKOWE RADY DYSCYPLINY:

Seminarium 13.05.2022 r.; termin zgłoszenia się na adres: wim@put.poznan.pl:  6.05.2022 r.

HARMONOGRAM SEMINARIUM NAUKOWEGO RADY DYSCYPLINY INŻYNIERIA MECHANICZNA:

Termin Seminarium

Termin zgłoszenia

13.05.2022 r.

6.05.2022 r.

27.05.2022 r.

20.05.2022 r.

17.06.2022 r.

10.06.2022 r.