Regulaminy i ważne dokumenty

Regulamin nadawania stopnia doktora Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

z dnia 2.11.2023 r.

Regulamin nadawania stopnia doktora - Politechnika Poznańska

obowiązuje od 5.07.2023 r.

Regulamin wyróżniania rozpraw doktorskich w ramach dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

obowiązuje od 27 lutego 2023 r.

Regulamin nadawania stopnia doktora habilitowanego Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

obowiązuje od 17.11.2023 r.

Regulamin nadawania stopnia doktora habilitowanego -Politechnika Poznańska

Poradnik habilitanta - Rada Doskonałości Naukowej

Regulamin Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

uchwalony 25.10.2019 r.

Regulamin nadawania stopnia habilitowanego - Politechnika Poznańska

obowiązuje od 31.05.2024 r.