INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW
Aktualności
  • Dr hab. inż. Mateusz Barczewski, prof. PP z Zakładu Tworzyw Sztucznych otrzymał dofinansowanie projektu: Badania wpływu warunków kształtowania kompozytów polimerowych na stabilizujące oddziaływanie funkcjonalnych napełniaczy pochodzenia roślinnego w ramach programu SONATA 17 Narodowego Centrum Nauki.

 

  • Informacja o XXIX Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej, które odbędzie się w dniach 19-22 października 2022 roku w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT w Warszawie, ul. Poleczki 19.  Tematyka Sympozjum została rozszerzona o zagadnienia związane z mechaniką płynów.

 

  • Dnia 28 kwietnia br. wręczone zostały statuetki w XI edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne Laur Innowacyjności 2021.   Złoty Laur Innowacyjności 2021 trafił do zespołu Coverlan z firmy Terlan Sp. z o.o., który wraz z Profesorem Markiem Szostakiem, Profesorem Mateuszem Barczewskim oraz dr hab. inż. Jackiem Andrzejewskim z Zakładu Tworzyw Sztucznych opracował projekt: Bezwykopowa technologia renowacji rurociągów wodociągowych w technologii natryskiwania odśrodkowego z wykorzystaniem hybrydowych kompozytów szybkowiążących.

 

 

  • W dniu 28.02.2022r. Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna nadała panu dr inż. Jackowi Andrzejewskiemu stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

 

  • W dniu 31.01.2022r. Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski ogłosił konkurs na interdyscyplinarne granty rektorskie. Wnioski o grant należy dostarczyć w formie tradycyjnej (do Działu ds. Badań i Projektów) i skanu (na adres malgorzata.niespodziana@put.poznan.pl) do dnia 28.02.2022r.

 

  • W dniu 02.11.2021r. Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna nadała pani dr inż. Danucie Matykiewicz stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

 

  • W listopadzie pani dr hab. inż. Ewa Dostatni oraz w grudniu 2021r. pani dr hab. inż. Dorota Czarnecka-Komorowska zostały awansowane na stanowisko profesora PP.