INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW
Pracownicy

 

Obecnie w Instytucie zatrudnionych jest 60 osób, w tym 52 na etatach nauczycieli akademickich. Wśród nauczycieli akademickich zatrudnionych na etatach jest:
•    1 profesor tytularny,
•    12 doktorów habilitowanych (w tym 7 na stanowisku profesora PP),
•    28 doktorów,
•    11 magistrów.
Są oni zatrudnieni na stanowiskach: profesorów (7), profesorów badawczych (1), adiunktów (25), adiunktów badawczych (2), wykładowców (1) i asystentów (16). Ponadto w instytucie 5 osób pracuje na etatach technicznych oraz 3 osoby na etacie administracyjnym.