INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW
O instytucie

 

Instytut Technologii Materiałów powstał w 1997 roku w wyniku wydzielenia z Instytutu Technologii Maszyn 3 zakładów: Odlewnictwa, Obróbki Plastycznej i Tworzyw Sztucznych. Instytut Technologii Materiałów kontynuuje działalność badawczą i dydaktyczną zapoczątkowaną na przełomie lat 50. i 60. XX wieku na Wydziale Budowy Maszyn przez zespoły pracowników Zakładu Odlewnictwa, Zakładu Tworzyw Sztucznych oraz Katedry Metali i Metaloznawstwa. Po restrukturyzacji uczelni w styczniu 2020r. Katedra Inżynierii Produkcji została przekształcona w Zakład Inżynierii Produkcji i weszła w skład organizacyjny Instytutu.

 

d