INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW
Zakład odlewnictwa i obróbki plastycznej

Kierownik: dr inż. Krzysztof GRZEŚKOWIAK        

 

e-mail: krzysztof.grzeskowiak@put.poznan.pl
tel.: 616652062, 616652403

Strona Zakładu