TERMINY POSIEDZEŃ

POSIEDZENIE NAJBLIŻSZEJ RADY WYDZIAŁU:

Posiedzenie 26.11.2021 r.; termin dostarczenia kompletnej dokumentacji: 17.11.2021 r.

HARMONOGRAM RAD WYDZIAŁU INŻYNIERII MECHANICZNEJ


Termin posiedzenia

Termin dostarczenia kompletnej dokumentacji

26.11.2021 r.

17.11.2021 r.

25.02.2022 r.

16.02.2022 r.

27.05.2022 r.

18.05.2022 r.

1.07.2022 r.

22.06.2022 r.

Załącznik