Terminy posiedzeń

POSIEDZENIE NAJBLIŻSZEJ RADY DYSCYPLINY:

Posiedzenie 25.03.2022 r. ; termin dostarczenia kompletnej dokumentacji: 16.03.2022 r.

HARMONOGRAM RAD DYSCYPLINY INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Termin posiedzenia

Termin dostarczenia kompletnej dokumentacji

25.02.2022 r.

16.02.2022 r.

25.03.2022 r.

16.03.2022 r.

22.04.2022 r.

13.04.2022 r.

03.06.2022 r.

25.05.2022 r.

1.07.2022 r.

22.06.2022 r.