Terminy posiedzeń

Harmonogram posiedzeń Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
w roku akademickim 2023/2024 – godzina 9:00

Termin posiedzenia

Termin dostarczenia kompletnej dokumentacji

27.10.2023 r.

18.10.2023 r.

17.11.2023 r.

8.11.2023 r.

15.12.2023 r.

6.12.2023 r.

26.01.2024 r.

17.01.2023 r. 

01.03.2023 r.

21.02.2024 r.

05.04.2024 r. 

27.03.2024 r.

26.04.2024 r.

17.04.2024 r.

27.05.2024 r.

15.05.2024 r.

28.06.2024 r.

19.06.2024 r.