INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW
Działalność dydaktyczna

a

 

Pracownicy Instytutu Technologii Materiałów prowadzą zajęcia na studiach I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na następujących kierunkach:

•    Inżynieria Materiałowa,
•    Mechanika i Budowa Maszyn,
•    Zarządzanie i Inżynieria Produkcji;

oraz na studiach I stopnia na kierunkach:

•    Inżynieria Biomedyczna,
•    Mechatronika,
•    Logistyka,
•    Fizyka.

Zajęcia mają formę wykładów, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych w nowocześnie wyposażonych halach i pomieszczeniach.
 

aa