INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW
Administracja

Specjalista ds. finansowych:

inż. Małgorzata PACHOLCZAK
tel. 61 665 2263
e-mail: malgorzata.pacholczak@put.poznan.pl

 

Samodzielny referent ds. administracyjnych:

mgr inż. Anna ZAWADZKA
tel. 61 665 2202
e-mail: anna.zawadzka@put.poznan.pl

 

Specjalista ds. administracyjnych i finansowych:

mgr Marlena SZCZEPANIAK
tel. 61 665 2774
e-mail: marlena.szczepaniak@put.poznan.pl

 f