INSTYTUT MECHANIKI STOSOWANEJ
Aktualności

Spotkanie dotyczące współpracy naukowej

Zapraszamy na spotkanie z prof. Rainerem Adelungiem z Universytetu z Kiel (info), które odbędzie się w piątek, 29 kwietnia o godz. 11:00, w sali Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej (BM208). Spotkanie będzie dotyczyć możliwości nawiązania współpracy naukowej w obszarze nowych materiałów oraz możliwości podwójnego dyplomowania. W spotkaniu weźmie udział m.in. prof. Matthias Ziegenhorn.


vibsys

30. Konferencja Vibrations in Physical Systems
VIBSYS 2022
 

W dniach 26–28 września 2022 r. w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbędzie się 30-ta edycja Sympozjum Vibrations in Physical Systems (VIBSYS 2022) organizowana przez Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Instytut Mechaniki Stosowanej PP.

Więcej informacji


coll

Colloquium of Applied Mechanics Materials, Designand Biomedical Engineering

W dniach W dniach 4-5 kwietnia odbędzie wspólne Polsko-Niemieckie Colloquium of Applied Mechanics Materials, Design and Biomedical Engineering organizowane pomiędzy Politechniką Poznańską a BTU Cottbus Senftenberg. Wydarzenie jest kontynuacją intensywnej współpracy niemieckich i polskich uczelni. W spotkaniu będą uczestniczyć również Rektorzy i Prorektorzy obu uczelni. Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Uniwersytetu Poznańskiego prof. Olaf Ciszak przedstawi potencjał Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Główne cele Colloquium of Applied Mechanics Materials, Design and Biomedical Engineering to intensyfikacja współpracy na poziomie naukowym i dydaktycznym. Ważnymi elementami są również dalszy rozwój wzajemnych relacji w ramach Uniwersytetu Europejskiego EUNICE oraz utworzenie wspólnej Polsko-Niemieckiej Szkoły Doktorskiej.

Szczegółowy plan konferencji