INSTYTUT MECHANIKI STOSOWANEJ
Aktualności

Nowa lokalizacja Laboratorium Biomechaniki

W dniu 23 lutego 2024 r. miało miejsce otwarcie nowej lokalizacji Laboratorium Biomechaniki. Nowa siedziba laboratorium znajduje się w sali MC018 - przyziemie budynku A5 (CMBiN).

biolab_1

Zapraszamy do współpracy!

Więcej informacji na stronie Laboratorium
lab-biomech.put.poznan.pl

Kontakt: dr Tomasz Walczak
tomasz.walczak@put.poznan.pl

biolab_2

vibdiag_logoW dniach 27-28  września 2023 roku w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej już po raz trzeci odbyła się konferencja naukowa VibDiag, obejmująca tematykę dotyczącą wibroakustyki i diagnostyki wibroakustycznej maszyn, urządzeń, konstrukcji, środków transportu oraz wibroakustykę środowiska naturalnego i środowiska pracy. Organizatorami tego wydarzenia był Instytut Mechaniki Stosowanej Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej oraz Fundacji na Rzecz Rozwoju Politechniki Poznańskiej.  Cel to wymiana doświadczeń, prezentacja osiągnięć i wyników badań, które przedstawiono na sesji plenarnej oraz sesji posterowej (łącznie 36 referatów).
W konferencji wzięło udział ponad 50 uczestników z różnych ośrodków naukowych, badawczych i uczelni wyższych z całej Polski. W ramach konferencji po raz pierwszy odbyło się również Naukowe Forum Doktorantów cieszące się dużym zainteresowaniem, stwarzające możliwość integracji naukowej środowiska doktorantów oraz możliwość dyskusji interdyscyplinarnej. Najlepsze wystąpienia nagrodzono.
Kolejna edycja VibDiag planowana jest na 2025 rok, na którą organizatorzy serdecznie zapraszają.

vibdiag_2023_1

Wizyta BTU na WIMbtu-pp_9

W dniach 9 i 10 listopada 2022 r. na Wydziale Inżynierii Mechanicznej gościliśmy delegację studentów i pracowników z BTU Cottbus Senftenberg. Wizyta odbyła się w ramach ścisłej współpracy pomiędzy Instytutem Mechaniki Stosowanej (PP) a Wydziałem Budowy Maszyn i Energetyki (BTU). Współpraca jest efektem wspólnej inicjatywy jaką jest Uniwersytet Europejski – EUNICE.

W ramach wizyty odbyło się spotkanie z Dziekanem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Dyrektorem Instytutu Mechaniki Stosowanej, na którym goście z BTU zapoznanli się z działalnością naukowo-dydaktyczną jednostek. Studenci i pracownicy BTU Cottbus Senftenberg mieli możliwość odwiedzenia wybranych laboratoriów naszego Wydziału: Laboratorium Inżynierii Wirtualnej, Laboratorium Szybkiego Prototypowania oraz Laboratorium Inżynierii Biomedycznej. Ważnym punktem pobytu była wizyta w firmie Modertrans produkującej tabor szynowy, z którą Instytut intensywnie współpracuje. Wizyta w Poznaniu była również doskonałą okazją do zapoznania się z miastem i jego historią w ramach zwiedzania Ostrowa Tumskiego i Muzeum „Brama Poznania”.
 

btu-pp_lab

30th Conference Vibrations in Physical Systemsotwarcie

W dniach 26-28 września 2022 r. odbyła się 30-ta edycja konferencji Vibrations in Physical Systems VIBSYS 2022. Organizatorami byli Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Instytut Mechaniki Stosowanej PP.

Konferencja odbywała się w trybie hybrydowym. Podczas Konferencji zostały przedstawione 54 wystąpienia naukowe, w tym 3 referaty plenarne, 40 prezentacji ustnych oraz 11 plakatów. Sympozjum cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Łącznie uczestniczyło w nim ponad 100 osób, wliczając prelegentów, zaproszonych gości, członków Sekcji Dynamiki KM PAN, sponsorów i organizatorów.

W ramach konferencji odbyła się Sesja specjalna poświęcona śp. prof. dr hab. dr h.c. multi Czesławowi Cemplowi oraz Sesja naukowa Sekcji Dynamiki Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, której przewodniczył prof. Jerzy Warmiński. 

Relacja z konferencji: www.wim.put.poznan.pl/instytut-mechaniki-stosowanej/vibsys

Strona konferencji: www.vibsys-conf.put.poznan.pl

Galeria zdjęć: https://vibsys-conf.put.poznan.pl/vibsys-2022-photos/


vpsDofinansowanie dla VPS

Czasopismo Vibrations in Physical Systems (VPS), którego redakcja znajduje się w Instytucie Mechaniki Stosowanej sukcesywnie się rozwija i zdobywa coraz szersze grono czytelników, a przede wszystkim autorów z kraju i zagranicy.

Miło nam poinformować, że w ostatnim konkursie w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”, otrzymaliśmy dofinansowanie na najbliższe kilkanaście miesięcy, które w drobnej części pokryje koszty działalności VPS. 

Dzięki podjętym przez redakcję czasopisma działaniom, autorzy złożyli do VPS artykuły na najbliższe kilka numerów. Artykuły podlegają procesowi recenzyjnemu.

Informacje o wynikach konkursu znajdują się pod adresem: Rozwój Czasopism Naukowych

Strona czasopisma: VPS

W ostatnim czasie czasopismo zostało zaindeksowane również w bazie Index Copernicus.

W bazie ICI Journals Master List znajdują się czasopisma, które przeszły wielowymiarowy proces oceny parametrycznej. 

Link do bazy: ICI Journals Master

Warto również wspomnieć, że od wielu lat czasopismo jest indeksowane m.in w bazie Scopus, BazTech.

(6.10.2022)


Spotkanie dotyczące współpracy naukowej

Zapraszamy na spotkanie z prof. Rainerem Adelungiem z Universytetu z Kiel (info), które odbędzie się w piątek, 29 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00, w sali Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej (BM208). Spotkanie będzie dotyczyć możliwości nawiązania współpracy naukowej w obszarze nowych materiałów oraz możliwości podwójnego dyplomowania. W spotkaniu weźmie udział m.in. prof. Matthias Ziegenhorn.


coll

Colloquium of Applied Mechanics Materials, Design and Biomedical Engineering

W dniach W dniach 4-5 kwietnia odbędzie wspólne Polsko-Niemieckie Colloquium of Applied Mechanics Materials, Design and Biomedical Engineering organizowane pomiędzy Politechniką Poznańską a BTU Cottbus Senftenberg. Wydarzenie jest kontynuacją intensywnej współpracy niemieckich i polskich uczelni. W spotkaniu będą uczestniczyć również Rektorzy i Prorektorzy obu uczelni. Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Uniwersytetu Poznańskiego prof. Olaf Ciszak przedstawi potencjał Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Główne cele Colloquium of Applied Mechanics Materials, Design and Biomedical Engineering to intensyfikacja współpracy na poziomie naukowym i dydaktycznym. Ważnymi elementami są również dalszy rozwój wzajemnych relacji w ramach Uniwersytetu Europejskiego EUNICE oraz utworzenie wspólnej Polsko-Niemieckiej Szkoły Doktorskiej.

Szczegółowy plan konferencji