INSTYTUT MECHANIKI STOSOWANEJ
Vibsys - relacja z wydarzenia

30th Conference Vibrations in Physical Systems

30. Jubileuszowa Konferencja Vibrations in Physical Systems VIBSYS 2022 odbyła się w dniach 26–28 września 2022 r. w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. Organizatorami byli Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Instytut Mechaniki Stosowanej PP.

Patronat honorowy nad Sympozjum objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Pan Marek Woźniak, Rektor Politechniki Poznańskiej – prof. Teofil Jesionowski, Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej PP – prof. Olaf Ciszak oraz Sekcja Dynamiki Komitetu Mechaniki PAN i Sekcja Wibroakustyki Komitetu Akustyki PAN. Konferencja VIBSYS 2022 otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu pt. Doskonała Nauka oraz od Dziekana WIM PP. Sponsorami Konferencji były firmy EC Test Systems oraz UGEARS Mechanical models.

Konferencja odbywała się w trybie hybrydowym. Większość uczestników wzięła udział w obradach na miejscu w Politechnice Poznańskiej, natomiast 11 referatów/plakatów zostało zaprezentowanych zdalnie za pośrednictwem platformy internetowej. Uczestnicy Sympozjum reprezentowali 21 polskich i zagranicznych jednostek naukowych. Najliczniejsze grono stanowili naukowcy z Politechniki Poznańskiej, Politechniki Łódzkiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Podczas Konferencji zostały przedstawione 54 wystąpienia naukowe, w tym 3 referaty plenarne, 40 prezentacji ustnych oraz 11 plakatów. Sympozjum cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Łącznie uczestniczyło w nim ponad 100 osób, wliczając prelegentów, zaproszonych gości, członków Sekcji Dynamiki KM PAN, sponsorów i organizatorów.

W uroczystym Otwarciu Konferencji wzięli udział prof. Wojciech Sumelka, Prorektor Politechniki Poznańskiej ds. nauki,  dr Justyna Trojanowska, Prodziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej ds. współpracy z gospodarką, dr hab. Paweł Jasion, Dyrektor Instytutu Mechaniki Stosowanej oraz dr hab. Małgorzata Jankowska i dr hab. Roman Starosta, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji VIBSYS 2022.

otwarcie

Zaproszeni  prelegenci wygłosili w kolejnych dniach Sympozjum następujące referaty:

  • prof. Tomasz Szolc (Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie), Structural hybrid modelling applied to investigate current problems of rotor dynamics,
  • prof. Wojciech Batko (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie), Identification of acoustic phenomena in a non-euclides space,
  • prof. Pavel Polach (Research and Testing Institute Plzen w Czechach), An overview of nonlinear Vibration phenomena in hydrodynamic journal bearings

prelegenci

Pierwszego dnia Sympozjum odbyła się Sesja specjalna poświęcona śp. prof. dr hab. dr h.c. multi Czesławowi Cemplowi (https://wim.put.poznan.pl/ims/11/), który był wieloletnim pracownikiem Instytutu Mechaniki Stosowanej PP. Prof. Cempel był przewodniczącym i członkiem honorowym Komitetu Naukowego Konferencji VIBSYS oraz organizatorem wielu edycji tej konferencji. Sesji specjalnej przewodniczył dr hab. Roman Barczewski, natomiast referaty stanowiące podsumowanie dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego oraz przybliżające sylwetkę prof. Cempla wygłosili zaproszeni goście – prof. Marian Dobry, prof. Bogdan Żółtowski oraz prof. Stefan Weyna.

cempel

 

mlodziWażnym wydarzeniem podczas konferencji był Konkurs dla młodych naukowców na najlepszą prezentację wyników badań naukowych, który odbył się drugiego dnia Sympozjum. Wzięło w nim udział 14 młodych badaczy z różnych ośrodków naukowych w Polsce. Zaprezentowali oni w formie ustnego wystąpienia 15 referatów. Komisja Konkursowa przyznała odpowiednio:

  • pierwsze miejsce dla dr. Grzegorza Gembalczyka z Politechniki Śląskiej, 
  • drugie miejsce dla mgr. Filipa Sarbinowskiego z Politechniki Poznańskiej, 
  • trzecie miejsce dla mgr Martyny Sopy z Politechniki Poznańskiej.

W trzecim dniu konferencji odbyła się Sesja naukowa Sekcji Dynamiki Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, której przewodniczył prof. Jerzy Warmiński. Udział w sesji wzięli uczestnicy konferencji, członkowie Sekcji Dynamiki PAN oraz zaproszeni goście. Obrady poprzedziło uroczyste otwarcie, w którym wzięli udział: prof. Jerzy Warmiński, Przewodniczący Sekcji Dynamiki Komitetu Mechaniki PAN, prof. Olaf Ciszak, Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej PP, dr hab. Paweł Jasion, Dyrektor Instytutu Mechaniki Stosowanej oraz dr hab. Roman Starosta, Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTMTS.
Sesja naukowa Sekcji Dynamiki była ostatnią sesją regularną 30. Jubileuszowej Konferencji VIBSYS 2022, po której nastąpiło uroczyste Zamknięcie Konferencji
 

zamkniecie

 

W organizację Konferencji VIBSYS 2022 były zaangażowane następujące osoby: Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – dr hab. Małgorzata Jankowska i dr hab. Roman Starosta,  Sekretarz Konferencji – dr Magdalena Mierzwiczak oraz dr hab. Roman Barczewski, dr Mikołaj Bilski, mgr Beata Czerkas, Pani Paulina Fopp, dr Jakub Grabski, dr hab. Maciej Tabaszewski, dr Tomasz Walczak, mgr Adrianna Matuszczak, mgr Marcin Białek, mgr Jakub Musiał.

sponsorzy

Organizatorzy zapraszają na kolejną 31. edycję Konferencji Vibrations in Physical Systems, która odbędzie się w 2024 roku. Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na oficjalnej stronie internetowejwww.vibsys-conf.put.poznan.pl