Data dodania

Digitalization in mechanical engineering – DSMIE2024

Zrealizowano kolejne zadanie w ramach projektu „Digitalization in mechanical engineering”, który finansowany jest z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, a realizowany w Instytucie Technologii Materiałów pod kierownictwem dr inż. Justyny Trojanowskiej.

W ramach projektu możliwy był czynny udział pięciorga naukowców w 7th International Conference on Design Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange DSMIE2024, która odbyła się w dniach 4-7.06.2024 w Pilźnie, w siedzibie firmy DAIKIN.

Naukowcy z Politechniki Poznańskiej oraz Sumy State University (Ukraina) zaprezentowali wyniki swoich badań, które zostały opublikowane przez wydawnictwo Springer:

Optimization of Surfacing Modes for a Wear-Resistant Alloy

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-63720-9_31

Stiffness of Underpinning Supports for Fixture

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-61797-3_21

Risk Assessment at Unsignalized Intersections Based on Human-Road-Environment-Vehicle System Applying Fuzzy Logic

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-61797-3_37

Research of Static Stiffness of Flexible Fixtures for Y-Fork Type Parts

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-61797-3_14

Management of Information Resources at Industrial Companies

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-61797-3_10

 

aaaa

 


 
PL