Data dodania

DR HAB. INŻ. DOMINIK RYBARCZYK

Dnia 1 lipca 2024 r. Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna nadała stopień naukowy doktora habilitowanego  nauk inżynieryjno-technicznych dr. inż. Dominikowi Rybarczykowi.

Serdecznie gratulujemy!

PL