Data dodania

DR HAB. INŻ. PAWEŁ SZYMAŃSKI

Dnia 1 lipca 2024 r. Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna nadała stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych dr. inż. Pawłowi Szymańskiemu.

Serdecznie gratulujemy!

a
PL