Data dodania

DR INŻ. KONRAD ŁYDUCH

Dnia 1 lipca 2024 r. Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna nadała stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Konradowi Łyduchowi.

Serdecznie gratulujemy!

a
PL