Data dodania

DR INŻ. MARCIN BIAŁEK

Dnia 1 lipca 2024 r. Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna nadała stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Marcinowi Białkowi.

Serdecznie gratulujemy!

a

 

Serdecznie gratulujemy!

PL