Data dodania

DR INŻ. PAWEŁ ZAWADZKI

Dnia 1 lipca 2024 r. Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna nadała stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Pawłowi Zawadzkiemu.

Serdecznie gratulujemy!

A

 

 

PL