Data dodania

Głosowanie elektroniczne Rady Wydziału w dniach 8-10.04.

P.T.
Członkowie Rady Wydziału
Inżynierii Mechanicznej


Zgodnie z § 3 pkt. 4 Regulaminu Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej Dziekan zarządził przeprowadzenie elektronicznego głosowania.
Głosowania elektroniczne będą się odbywać poprzez system glosowanie.put.poznan.pl w dniach 8-10 kwietnia 2024 r. do godziny 13:00.


Sprawy osobowe:
1. Głosowanie w sprawie awansowania dra hab. inż. Romana Barczewskiego na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Wibroakustyki i Diagnostyki Systemów Instytutu Mechaniki Stosowanej.

WNIOSEK

PROTOKÓŁ KOMISJI


Głosowanie odbędzie się na stronie systemu elektronicznego do głosowania PP.
Link do głosowania zostanie wysłany z systemu.

PL