Data dodania

Mgr inż. Łukasz Macyszyn

Budowa i badania dwustopniowej magnetycznej przekładni

Construction and research of a two-stage magnetic precession gear

Dziedzina, dyscyplina wszczęcia:

  • nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:

  • prof. dr hab. inż. Roman Staniek, Politechnika Poznańska

Promotor pomocniczy:

  • dr inż. Adam Myszkowski, Politechnika Poznańska

Recenzenci

dr hab. inż. Sławomir KCIUK, prof. PŚ – Politechnika Śląska w Gliwicach

dr hab. inż. Karol ABRAMEK, prof. ZUT – ZUT Szczecin

Data nadania stopnia doktora:

PL