Data dodania

mgr inż. Paulina Rewers

„Metodyka poziomowania produkcji w kontekście rotacji zapasów oraz dostępności wyrobów gotowych”

"Methodology of production levelling in the context of stock rotation and availability of finished products"

Promotor:

  • prof. dr hab. inż. Adam Hamrol , Politechnika Poznańska

Promotor pomocniczy:

  • dr inż. Krzysztof Żywicki , Politechnika Poznańska

Recenzenci:

Dyscyplina naukowa:

  • inżynieria mechaniczna (dyscyplina wszczęcia: budowa i eksploatacja maszyn)

Streszczenie

Data nadania stopnia:

18.12.2023 r.

PL