Data dodania

16.11.2021
mgr inż. Tomasz Wiśniewski

Wpływ kątów osadzenia komponentów endoprotezy stawu biodrowego na procesy tribologiczne

Dziedzina, dyscyplina wszczęcia:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:

  • dr hab. inż. Michał Libera, Politechnika Poznańska

Promotor pomocniczy:

  • dr inż. Jacek Borowski, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Obróbki Plastycznej


Recenzenci:

  • dr hab. inż. Piotr Lacki, prof. PCz, Politechnika Częstochowska
  • dr hab. inż. Janusz Krawczyk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 

PL