Data dodania

mgr inż. Tymoteusz Lindner

„Zastosowanie metod uczenia ze wzmocnieniem do sterowania robotem przemysłowym współpracującym z człowiekiem”.

PL