Data dodania

mgr inż. Wojciech Judt

„Analiza procesu wymiany ciepła uzyskiwanego ze spalania paliw stałych w warunkach nieruchomego złoża”

"Analysis of heat transfer process obtained from solid fuel burning in fixed bed conditions"

Promotor:

  • dr hab. inż. Rafał Urbaniak

Promotor pomocniczy:

  • dr hab. inż. Magda Joachimiak

Dziedzina, dyscyplina wszczęcia:

  • nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Recenzenci:

Zawiadomienie o obronie doktorskiej

Streszczenie rozprawy doktorskiej ENG

Streszczenie rozprawy doktorskiej PL

Data nadania stopnia:

PL