Data dodania

28.07.2022
Obrona doktorska mgr. inż. Wojciecha Judt

DZIEKAN  I  RADA DYSCYPLINY INŻYNIERII MECHANICZNEJ POLITECHNIKI  POZNAŃSKIEJ zawiadamiają o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską mgr. inż. Wojciecha JUDT na temat:  „Analiza procesu wymiany ciepła uzyskiwanego ze spalania paliw stałych w warunkach nieruchomego złoża”


Promotor:            

  • dr hab. inż. Rafał URBANIAK

Promotor pomocniczy:        

  • dr hab. inż. Magda JOACHIMIAK, Politechnika Poznańska

Recenzenci:     

  • prof. dr hab. Artur MACIĄG, Politechnika Świętokrzyska
  • dr hab. inż. Magdalena JAREMKIEWICZ, prof. PK, Politechnika Krakowska


Obrona  pracy doktorskiej odbędzie się w dniu 12 września 2022 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału oraz Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna nr 208
 (budynek z zegarem).

Z pracą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Politechniki
Poznańskiej, ul. Piotrowo 2. Recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału Inżynierii
Mechanicznej

 

Załącznik
PL