Data dodania

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Konrada Łyducha

DZIEKAN  I  RADA DYSCYPLINY INŻYNIERII MECHANICZNEJ POLITECHNIKI  POZNAŃSKIEJ zawiadamiają o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską w dziedzinie nauk inżynieryjno- technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna mgr. inż. Konrada ŁYDUCHA na temat: „AUTOMATYZACJA PROCESU INTERPRETACJI WYNIKÓW OPTYMALIZACJI TOPOLOGICZNEJ”


Promotor:            

  • prof. dr hab. inż. Michał Nowak, Politechnika Poznańska
     

Recenzenci:     

  • dr hab. Elżbieta Gawrońska, profesor uczelni, Politechnika Częstochowska
  • dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, profesor uczelni, Politechnika Świętokrzyska
  • dr hab. inż. Sebastian Koziołek, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska

Obrona  pracy doktorskiej odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 r. o godz. 11:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału oraz Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna nr 208
(budynek z zegarem).

Z pracą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Politechniki 
Poznańskiej, ul. Piotrowo 2. Recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału Inżynierii
Mechanicznej 
 

PL