Data dodania

15.09.2022
Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Natalii Lewandowskiej

DZIEKAN  I  RADA DYSCYPLINY INŻYNIERII MECHANICZNEJ POLITECHNIKI  POZNAŃSKIEJ zawiadamiają o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską w dziedzinie nauk inżynieryjno- technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna mgr inż. Natalii LEWANDOWSKIEJ na temat:  „Modelowanie numeryczne i analiza przepływu cieczy nie-newtonowskich przez kanały rozgałęzione o ściankach elastycznych w kontekście biomechaniki”

Promotor:            

  • prof. dr hab. inż. Michał CIAŁKOWSKI, Politechnika Poznańska

Promotor pomocniczy:        

  • dr inż. Jędrzej MOSIĘŻNY, Politechnika Poznańska

Recenzenci:     

  • dr hab. inż. Sylwia HOŻEJOWSKA, prof. PŚk.,Politechnika Świętokrzyska
  • prof. dr hab. inż. Dawid TALER, Politechnika Krakowska

Obrona  pracy doktorskiej odbędzie się w dniu 30 września 2022 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału oraz Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna nr 208
 (budynek z zegarem).

Z pracą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2. Recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej

 

PL