Data dodania

prof. dr h.c. Stanisław Legutko

W dniu 28 maja 2024 r. profesor Stanisław Legutko otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Opolskiej. Tytuł został nadany w związku z wieloletnią współpracą Profesora z opolską uczelnią.

 

Profesor Stanisław Legutko pracuje na Politechnice Poznańskiej od 1973 roku. Ponadto pracował jako doradca naukowo – techniczny oraz jako menedżer w przemyśle. Był sekretarzem Komisji Budowy Maszyn Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu oraz przewodniczącym Komisji Budowy Maszyn Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jego główne zainteresowania badawcze to technologia i użytkowanie narzędzi skrawających, technologia kół zębatych, eksploatacja maszyn oraz logistyka przemysłowa. Najważniejsze badania dotyczą adhezyjnego zużycia ostrzy narzędzi skrawających. W ostatnim okresie jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce eksploatacyjnej i technologicznej narzędzi skrawających do szybkościowego skrawania (HSC) oraz kształtowania zębów kół zębatych, komputerowego wspomagania projektowania procesów technologicznych (CAPP) narzędzi skrawających i części maszyn, nanotechnologii, szybkiego prototypowania, szybkiego wytwarzania oprzyrządowania i szybkiej realizacji produkcji. Jest autorem lub współautorem ponad 600 opublikowanych prac naukowych, w tym 3 monografii, 3 książek z technologii i eksploatacji maszyn, 3 podręczników i 3 skryptów.

 

a

a

a

a

a

PL