Data wydarzenia

Konferencja BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

Cel Konferencji
Wśród wielu ważnych problemów współczesnego świata ochrona infrastruktury krytycznej stanowi naczelne zadanie. Zgodnie z dyrektywą Rady Unii Europejskiej infrastruktura krytyczna obejmuje podstawowe elementy mające znaczenie dla utrzymania niezbędnych funkcji społecznych, zdrowia, bezpieczeństwa jak również dobrobytu materialnego oraz społecznego ludności państwa. Infrastruktura krytyczna zawiera w sobie systemy i zasoby fizyczne lub wirtualne, których naruszenie miałoby wpływ na bezpieczeństwo w skali lokalnej lub globalnej.

Budowa Narodowego Systemu Ochrony Infrastruktury stanowi płaszczyznę do integracji działań zmierzających do zwiększenia ochrony i odporności narodowej infrastruktury krytycznej jak również jej strategicznych zasobów.

Celem konferencji jest przedstawienie różnych aspektów (prawnych, technicznych, administracyjnych, osobowych) ochrony infrastruktury krytycznej. Ważnym efektem konferencji będzie szeroka wymiana doświadczeń pomiędzy osobami i jednostkami zajmującymi się ochroną infrastruktury krytycznej co przyczyni się do jej usprawnienia i unowocześnienia.

Spotkanie to umożliwi merytoryczną dyskusję, która pozwoli wypracować opinie na temat rozwiązań, na jakie nasze środowisko jest już dziś przygotowane.

 

Rejestracja uczestników – do 6.05.2022 r. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na stronie: naukadlaobronnosci.put.poznan.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Każdy uczestnik konferencji otrzyma materiały konferencyjne.

Koszty zakwaterowania oraz podróży uczestników konferencji pokrywają jednostki delegujące.

Termin przesłania artykułów – do 31.05.2022r. 

Materiały należy nadsyłać na adres poczty elektronicznej: lukasz.semklo@put.poznan.pl

Artykuły należy przesłać sformatowane w programie Microsoft WORD: formatka do pobrania.

Maksymalna liczba stron referatu: 18 stron.

Referaty niewygłaszane w trakcie konferencji będą prezentowane na sesji posterowej. Osoby zainteresowane prezentacją referatu dostarczają poster w formacie A1.

Wszystkie nadesłane artykuły po recenzji Komitetu Naukowego będą publikowane w monografii konferencyjnej.