Głosowanie elektroniczne Rady Wydziału w dniach 20-22.03.2024 r.

P.T. 
Członkowie Rady Wydziału
Inżynierii Mechanicznej


Zgodnie z § 3 pkt. 4 Regulaminu Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej Dziekan zarządził przeprowadzenie elektronicznego głosowania. 
Głosowania elektroniczne będą się odbywać poprzez system glosowanie.put.poznan.pl w dniach 20-22 marca 2024  r. do godziny 13:00.

 

1.    Głosowanie w sprawie awansowania dr inż. Martyny Białeckiej na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Mechaniki Technicznej Instytutu Mechaniki Stosowanej.

2.    Głosowanie w sprawie awansowania na stanowisko profesora uczelni dra hab. inż. Łukasza Gierza z Instytutu Konstrukcji Maszyn.

3.    Głosowanie w sprawie zmiany grupy pracowniczej z badawczo - dydaktycznej na badawczą prof. dr. hab. inż. Michałowi Wieczorowskiemu zatrudnionemu w Zakładzie Metrologii i Systemów Pomiarowych Instytutu Technologii Mechanicznej.