Data dodania

22.07.2021
Praktyki i staże

 

Praktyki to ważny element studiów, który umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy związanej z kierunkiem studiów.
Obowiązkowy okres praktyki wynosi 4 tygodnie.

W Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej znajdziesz aktualne oferty praktyk i staży


Pełnomocnicy Dziekana ds. praktyk studenckich (opiekunowie praktyk):

Mechanika i budowa maszyn

dr inż. Piotr Stasiewicz
e-mail: piotr.stasiewicz@put.poznan.pl


Mechatronika, Inżynieria biomedyczna

dr inż. Łukasz Bernat
e-mail: lukasz.bernat@put.poznan.pl


Zarządzanie i inżynieria produkcji

dr inż. Anna Karwasz
e-mail: anna.karwasz@put.poznan.pl

 

PL