Data dodania

22.07.2021
mgr inż. Mikołaj Bilski

Badania współczynnika Poissona mikroskopowych modeli materiałów za pomocą symulacji komputerowych
Study of Poisson's ratio of microscopic models of materials using computer simulations

Dziedzina, dyscyplina (wszczęto):

  • nauk technicznych, mechanika


Promotor:

  • dr hab. Tomasz Stręk, Politechnika Poznańska


Recenzenci:

  • dr hab. inż. Dariusz Perkowski, Politechnika Białostocka
  • prof. dr hab. Andrzej Radowicz, Politechnika ŚwiętokrzyskaData nadania stopnia:
poniedziałek, 15. luty 2021

PL