Data dodania

22.07.2021
mgr inż. Paweł Muszyński

Układ chłodzenia form wtryskowych stosowany w warunkach dynamicznych zmian temperatury (RHCM)
Injection moulds cooling system used for rapid temperature changes (RHCM)

Dziedzina, dyscyplina wszczęcia:

  • nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn


Promotor:

  • prof. dr hab. inż. Roman Staniek, Politechnika Poznańska

Promotor pomocniczy:

  • dr inż. Krzysztof Mrozek, Politechnika Poznańska


Recenzenci:

  • dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. PL, Politechnika Lubelska
  • dr hab. inż. Dariusz Sykutera, prof. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Data nadania stopnia doktora: 27 września 2021 r.

PL