Data dodania

Trwają praktyki

Praktyki to ważny element studiów, który umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy zw. z kierunkiem studiów.
Obowiązkowy okres praktyki wynosi 4 tygodnie.


Na stronie wydziału w zakładce Student-Praktyki i staże, znajdziecie informacje i załączniki dotyczące praktyk i uzyskania zaliczenia m.in.:

  • Schemat procesu organizacji przebiegu praktyki studenckiej
  • Regulamin praktyk
  • Sprawozdanie z praktyk
  • Ankiety


W przypadku pytań oto Pełnomocnicy Dziekana ds. praktyk studenckich (opiekunowie praktyk):

 

  • Mechanika i budowa maszyn

         dr inż. Piotr Stasiewicz
         e-mail: piotr.stasiewicz@put.poznan.pl

  • Mechatronika, Inżynieria biomedyczna

        dr inż. Łukasz Bernat
        e-mail: lukasz.bernat@put.poznan.pl

  • Zarządzanie i inżynieria produkcji

         dr inż. Anna Karwasz
         e-mail: anna.karwasz@put.poznan.pl

PL