Data dodania

23.07.2021
ERASMUS OUTGOING Informacje ogólne

 

Informacje dla studentów zainteresowanych wyjazdami na studia za granicę w roku akademickim 2021/2022 w ramach programu Erasmus+ opublikowane są na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej.

Dokumenty można składać u koordynatora wydziałowego do dnia 21.01.2022 r. Dokumenty prosimy składać w formie elektronicznej na adres dariusz.bartkowski@put.poznan.pl

 

Kto może wyjechać?

Student zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus musi spełniać następujące kryteria:


1. Być aktualnie studentem Politechniki Poznańskiej na studiach pierwszego bądź drugiego stopnia.

2. Nie można zaplanować wyjazdu na 1 semestr 2 stopnia studiów

3. Być (w momencie wyjazdu) studentem przynajmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia.

4. Nie może przebywać w trakcie stypendium na urlopie dziekańskim

 

Przy wyborze Studentów będą brane pod uwagę:

1. Dotychczasowe osiągnięcia studenta (np. średnia ocen ze studiów – średnia za ostatni zakończony semestr oraz średnia za cały tok studiów)

2. Stopień znajomości języka obcego, w którym prowadzone będą zajęcia za granicą

3. Aktywność studenta (zaangażowanie w Erasmus Student Network lub innej organizacji studenckiej), aktywność w kołach naukowych, wolontariat, reprezentacja Uczelni w zawodach sportowych itp.

PL