Data dodania

ERASMUS OUTGOING Informacje ogólne
Startuje Erasmus+!

Ruszyła rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025! Sprawdź, gdzie możesz wyjechać na studia (https://www.put.poznan.pl/wyjazdy-na-studia-w-ramach-programu-erasmus)

Informacje i dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie Wydziału Inżynierii Mechanicznej (https://www.dmef.put.poznan.pl/wspolpraca-miedzynarodowa-i-erasmus?title=WSP%C3%93%C5%81PRACA%20MI%C4%98DZYNARODOWA%20I%20ERASMUS). 

Rekrutacja trwa do 22 stycznia 2024 r.

Zachęcamy do udziału w rekrutacji także studentów pierwszego roku studiów!

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z koordynatorem dariusz.bartkowski@put.poznan.pl, 61 665 26 65
 

 

Kto może wyjechać?

Student zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus musi spełniać następujące kryteria:


1. Być aktualnie studentem Politechniki Poznańskiej na studiach pierwszego bądź drugiego stopnia.

2. Nie można zaplanować wyjazdu na 1 semestr 2 stopnia studiów

3. Nie może przebywać w trakcie stypendium na urlopie dziekańskim

 

Przy wyborze Studentów będą brane pod uwagę:

1. Dotychczasowe osiągnięcia studenta (np. średnia ocen ze studiów – średnia za ostatni zakończony semestr oraz średnia za cały tok studiów)

2. Stopień znajomości języka obcego, w którym prowadzone będą zajęcia za granicą

3. Aktywność studenta (zaangażowanie w Erasmus Student Network lub innej organizacji studenckiej), aktywność w kołach naukowych, wolontariat, reprezentacja Uczelni w zawodach sportowych itp.

PL