Data dodania

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (WKJK)

Skład osobowy wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia (kadencja 2020-2024):

  • Dr inż. Magdalena DIERING - przewodnicząca komisji, pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia
  • Dr inż. Krzysztof GRZEŚKOWIAK - prodziekan ds. studiów stacjonarnych
  • Dr hab. inż. Bartosz GAPIŃSKI, prof. PP - prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
  • Dr inż. Waldemar MATYSIAK - z-ca dyrektora instytutu ds. dydaktyki, Instytut Technologii Materiałów
  • Dr inż. Jakub GRABSKI - z-ca dyrektora instytutu ds. dydaktyki, Instytut Mechaniki Stosowanej
  • Dr inż. Dominik WILCZYŃSKI - z-ca dyrektora instytutu ds. dydaktyki, Instytut Konstrukcji Maszyn
  • Dr inż. Krzysztof NETTER - z-ca dyrektora instytutu ds. dydaktyki, Instytut Technologii Mechanicznej
  • Inż. Hugo JAMMES - przedstawiciel samorządu studentów, przewodniczący WRSS
  • Inż. Aleksandra STRÓŻYK - przedstawiciel studentów
Załącznik
PL