Data dodania

Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa

Edycje studiów

 

Data rozpoczęcia i zakończenia: 

Termin składania dokumentów: 

 

Osoba do kontaktu

 

dr inż. Monika Knitter

Adres sekretariatu:  ul. Jana Pawła II 24, pok.305

Kod pocztowy:  60-965

Miasto:  Poznań

Telefon:  61 665 2894

Email:  monika.knitter@put.poznan.pl

 

Sekretariat

 

dr inż. Monika Knitter

Adres sekretariatu:  ul. Jana Pawła II 24, pok.305

Kod pocztowy:  60-965

Miasto:  Poznań

Telefon:  61 665 2894

Email: monika.knitter@put.poznan.pl

 

Kierownik studiów

 

prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński

Telefon:  61 647 5818

Adres email:  tomasz.sterzynski@put.poznan.pl

 

Dodatkowe informacje

 

Wydział:  Wydział Inżynierii Mechanicznej

Liczba semestrów:  2

Liczba godzin:  200

Koszt studiów:  5600,00 zł

Komentarz do kosztu studiów:

Płatność możliwa w dwóch ratach po 2800,00 zł /semestralnie/

Należność należy wpłacić na konto:

Bank Zachodni WBK S.A.

02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

6 Oddział w Poznaniu

dopiskiem: Studia Podyplomowe SP-111 Politechnika Poznańska

 

Terminy zajęć:

 

piątek godz. 15.30-20.00, sobota godz. 8.30-15.00, co 2 tygodnie

Pierwsze zajęcia 19.10.2018 r.

 

Zasady naboru:

 

kolejność zgłoszeń

 

Profil Kształcenia:

 

Celem jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej mogącej podjąć pracę na stanowiskach konstruktorów form wtryskowych i oprzyrządowania do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Studia Podyplomowe są przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym, specjalizujących się w problematyce przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Program obejmuje:

  • Materiały polimerowe; ich charakterystyka, zastosowanie oraz badania,
  • Reologia przetwórcza; lepkość i jej ocena, wielkości przetwórcze stopionych polimerów,
  • Wtryskiwanie tworzyw polimerowych, technologie procesu, modelowanie,
  • Konstrukcja form wtryskowych i oprzyrządowania; projektowanie  CAD/CAM, układy form wtryskowych, symulacje procesu,
  • Materiały narzędziowe; ich charakterystyka i obróbka,
  • Technologiczność form i innych narzędzi oraz zagadnienia techniczne podnoszące ogólną kulturę techniczną słuchaczy.

Egzamin końcowy

Absolwent otrzymuje  „Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych”.

STRONA WWW

 

PL