Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej w dniu 24 lutego 2023 r.

P.T.
Członkowie Rady Wydziału
Inżynierii Mechanicznej


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej, które odbędzie się 24 lutego 2023 r. (w piątek) o godz. 11:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału
i Rady Dyscypliny 208 BM.

Głosowania będą się odbywać elektronicznie poprzez system glosowanie.put.poznan.pl w dniach 24-27 lutego 2023 r.

AGENDA POSIEDZENIA

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA

 

I. SPRAWOZDANIE Z SENATU

1. Z posiedzenia Senatu XVI (21.12.2022)

  1. Referujący: dr hab. Tomasz Stręk, prof. PP

2. Z posiedzenia Senatu XVII (22.02.2023)

Referujący: dr hab. inż. Piotr Krawiec, prof. PP

II. SPRAWY OSOBOWE

1.     Protokół komisji konkursowej w sprawie awansowania dra inż. Adama Patalasa na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Projektowania Technologii Instytutu Technologii Mechanicznej.

Referujący: Przewodniczący Komisji, prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk

2. Protokół komisji konkursowej w sprawie zwiększenia wymiaru etatu na pełen oraz zmiany grupy pracowniczej z badawczo-dydaktycznej na dydaktyczną (pozostałe warunki zatrudnienia bez zmian) mgr inż. Martynie Wiciak-Pikule zatrudnionej w Zakładzie Obróbki Skrawaniem Instytutu Technologii Mechanicznej na stanowisku asystenta.

Referujący: Przewodniczący Komisji, prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk

3. Protokół komisji konkursowej w sprawie zmiany grupy pracowniczej z badawczo-dydaktycznej na badawczą dr. hab. inż. Szymonowi Wojciechowskiemu, prof. PP zatrudnionemu w Zakładzie Obróbki Skrawaniem Instytutu Technologii Mechanicznej.

Referujący: Przewodniczący Komisji, prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk

4.    Protokół komisji konkursowej w sprawie awansowania dra inż. Krzysztofa Wałęsy na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Konstrukcji Maszyn.

 

Referujący: Przewodniczący Komisji, prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk

5.    Wniosek mgr. inż. Konrada Łyducha z Zakładu Inżynierii Wirtualnej Instytutu Mechaniki Stosowanej o udzielenie 3-miesięcznego urlopu naukowego w terminie od marca do maja 2023 r.     

 

Referujący: Dziekan

III. SPRAWY DYDAKTYCZNE

1. Opiniowanie w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów „Biomedical Engineering” prowadzonego w języku angielskim na studiach stacjonarnych I i II stopnia.

Referujący: dr inż. Krzysztof Grześkowiak

IV. SPRAWY BIEŻĄCE

1. Protokół Komisji ds. nagród w sprawie nagród specjalnych Rektora oraz Ministra.

Referujący: Przewodnicząca Komisji ds. nagród, prof. dr hab. Ewa Stachowska

2. Protokół Komisji ds. nagród w sprawie nagród Dziekana za wyróżniające się prace dyplomowe w roku akademickim 2021/2022.

Referujący: Przewodnicząca Komisji ds. nagród, prof. dr hab. Ewa Stachowska

3. Zatwierdzenie planu budżetu Wydziału na 2023 r.    

Referujący: Dziekan

4. Sprawozdanie z działalności Wydziału w roku akademickim 2021/2022.

Referujący: Dziekan

IV. SPRAWY BIEŻĄCE