Rada Wydziału głosowanie elektroniczne w dniach 27-29 lutego 2024 r.

P.T. 
Członkowie Rady Wydziału
Inżynierii Mechanicznej

Zgodnie z § 3 pkt. 4 Regulaminu Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej Dziekan zarządził przeprowadzenie elektronicznego głosowania. Głosowania elektroniczne będą się odbywać poprzez system glosowanie.put.poznan.pl w dniach 27-29.02.2024 r. do godziny 13:00.

1.    Protokół komisji konkursowej w sprawie awansowania na stanowisko profesora uczelni dr hab. inż. Łukasza Warguły z Instytutu Konstrukcji Maszyn.

2.    Protokół komisji konkursowej w sprawie awansowania na stanowisko profesora uczelni dr hab. inż. Bartosza Wieczorka z Instytutu Konstrukcji Maszyn.

II. SPRAWY BIEŻĄCE

1.    Protokół Dziekańskiej Komisji ds. Nagród w sprawie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się  rozprawę doktorską dr. inż. Bartoszowi Jakubkowi.