Rada Wydziału w dniu 26.09.2022 r.

Członkowie Rady Wydziału
Inżynierii Mechanicznej


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej, które odbędzie się 26 września 2022 r. ( w poniedziałek) o godz. 11:00 w trybie stacjonarnym w sali posiedzeń Rady Wydziału i Rady Dyscypliny 208 BM.

Głosowania będą się odbywać elektronicznie poprzez system glosowanie.put.poznan.pl w dniach 26-27 września 2022 r.

AGENDA POSIEDZENIA

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA

I. SPRAWOZDANIE Z SENATU

brak

II. SPRAWY OSOBOWE

1. Protokół komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych mgr. inż. Patryka Nowaka w Zakładzie Urządzeń Mechatronicznych ITMech.

Referujący: prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk

2. Protokół komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia mgr. inż. Michała Zielinskiego stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Laboratorium Maszyn Inteligentnych ITMech.

Referujący: prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk

3. Protokół komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych na ½ etatu mgr inż. Agaty Felusiak-Czyrycy w Zakładzie Obróbki Skrawaniem ITMech.

Referujący: prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk

4. Protokół komisji konkursowej w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych mgr. inż. Michała Szymańskiego w Zakładzie Odlewnictwa i Obróbki Plastycznej ITMat.

Referujący: prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk

5. Protokół komisji konkursowej w sprawie przedłużenia zatrudnienia na czas nieokreślony na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych mgr. inż. Marcina Białka w Zakładzie Urządzeń Mechatronicznych ITMech.

Referujący: prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk

6. Protokół komisji konkursowej w sprawie przedłużenia zatrudnienia do 30 września 2023 r. na  stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych mgr. inż. Jakuba Czyżyckiego w Zakładzie Obróbki Skrawaniem IMTech.

Referujący: prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk

7. Protokół komisji konkursowej w sprawie przedłużenia zatrudnienia do 30 września 2023 r. na  stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych mgr. inż. Wojciecha Paszkowiaka w Laboratorium Maszyn Inteligentnych IMTech.

Referujący: prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk

8. Protokół komisji konkursowej w sprawie przedłużenia zatrudnienia na czas nieokreślony na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych mgr. inż. Marka Trączyńskiego w Zakładzie Urządzeń Mechatronicznych ITMech.

Referujący: prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk

9. Protokół komisji konkursowej w sprawie przedłużenia zatrudnienia do 30 września 2023 r. na  stanowisku asystenta oraz zmiany grupy pracowniczej na badawczo-dydaktyczną mgr inż. Martynie Wiciak-Pikule w Zakładzie Obróbki Skrawaniem IMTech.

Referujący: prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk

10. Protokół komisji konkursowej w sprawie awansowania na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr. inż. Stanisława Pabiszczaka w Laboratorium Maszyn Inteligentnych ITMech.

Referujący: prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk

III. SPRAWY DYDAKTYCZNE

1. Zmiany w programach studiów II stopnia na kierunku mechatronika (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Referujący: dr inż. Krzysztof Grześkowiak

IV. SPRAWY BIEŻĄCE

1. Ocena kierunku Inżynieria biomedyczna przez PKA.

Referujący: dr inż. Krzysztof Grześkowiak

2. Wyniki rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2022/2023

Referujący: dr inż. Krzysztof Grześkowiak

3. System USOS – najważniejsze informacje (plany zajęć, obrony).   

Referujący: dr inż. Krzysztof Grześkowiak