Pracownia Komputerowego Wspomagania Projektowania

Kierownik

dr hab. inż. Piotr Krawiec, prof. PP

tel. 61 224 4512
e-mail: piotr.krawiec@put.poznan.pl

Pracownicy Pracowni Podstaw Komputerowego Wspomagania Projektowania naukowo oraz dydaktycznie działają w obszarze szeroko pojętej budowy i eksploatacji maszyn niedrogowych małej mocy i urządzeń rehabilitacyjnych. Pracownia cechuje się prowadzeniem badan eksperymentalnych i budową prototypów maszyn i urządzeń specjalizowanych w zakresie wspomagania poruszania osób niepełnosprawnych i mobilnych maszyn niedrogowych wykorzystywanych na terenach zurbanizowanych. Badania są ukierunkowane na projektowanie i dobór części maszyn do nieklasycznych zastosowań. Specjalizacja badawcza pracowni ukierunkowana jest na badania dynamiki i kinematyki układów antropotechnicznych, rzeczywistych charakterystyk obciążeń układów mechanicznych oraz bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń mechanicznych i ich operatorów. Rozwój naukowy pracowników związany jest ściśle z aplikacyjnością wyników badań i wykorzystaniem ich podczas budowy prototypów maszyn.